NHM Osmanabad Openings 2023

NHM Osmanabad Openings 2023: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय उस्मानाबाद येथे “समवयस्क शिक्षक” पदाची 01 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्र असणार्‍या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येते. अर्ज सादर करण्याचे स्थान: सोबत देण्यात आलेल्या अर्जामध्ये सर्व माहिती भरून अर्ज राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय, रुम नंबर 218, दुसरा मजला, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे आवश्यक सर्व शैक्षणिक कागदपत्र, डिमांड ड्राफ्ट व इतर कागदपत्रांच्या छायांकीसह सत्यापित करून आपले अर्ज दिनांक 25/06/2023 रोजी सायंकाळी 6:00 वाजेपर्यंत व्यक्तीश: अथवा पोस्टांने कार्यालयीन वेळेत (सुट्टीचे दिवस वगळून) सादर करावेत.

NHM Osmanabad Openings 2023

“समवयस्क शिक्षक” हे पद 01 रिक्त जागेसाठी उस्मानाबाद येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत भरण्यात आले आहे. शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे, ज्याची मूळ जाहिरात पहा. या पदाच्या वयोमर्यादा 18 वर्षे पूर्ण आहे, खुला प्रवर्गासाठी 38 वर्षे आणि मागास प्रवर्गासाठी 43 वर्षे आहेत. खुला प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क Rs. 150/- आहे आणि राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी Rs. 100/- आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने पाठविण्यात येते. अर्जाचा पत्ता अर्ज करायला आहे: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय, रुम नंबर 218, दुसरा मजला, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 25 जून 2023 आहे. उमेदवारांनी मुलाखती किंवा लेखी परीक्षा देणे आवश्यक आहे. अधिकृत वेबसाइट: osmanabad.gov.in

NHM Vacancy 2023

पदाचे नावपद संख्या 
समवयस्क शिक्षक01 पद


Vacancy for NHM Osmanabad 2023

पदाचे नावपद संख्या 
समवयस्क शिक्षक01 पद


Salary Details For NHM Osmanabad Jobs 2023

पदाचे नाववेतनश्रेणी
समवयस्क शिक्षकRs. 8,000/- per month

– Important Documents

अर्जासहित सादर करावयाचे कागदपत्रे आहेत:

शैक्षणिक अर्हतेबाबतची सर्व प्रमाणपत्रे व सर्व गुणपत्रिका

शाळा सोडल्याचा दाखला

शासकीय अनुभव प्रमाणपत्रे

लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र

हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बाधीत असल्याचे सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र किंवा त्यांच्या इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे

How To Apply


नको असे, खालीलप्रमाणे तुमच्या विनंत्याला संपूर्णता लागणारे कागदपत्रे सादर कराव्यात:

– अर्जाचे नाव

– पत्ता

– संपर्क क्रमांक

– जन्मतारीख

– शैक्षणिक पात्रता

– अनुभव

– प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रती (स्कॅन केलेल्या)

– इतर आवश्यक कागदपत्रे (स्कॅन केलेल्या)

कृपया, ते कागदपत्र संपूर्ण आणि स्पष्टपणे भरण्यात आवडतील.

Selection Process For NHM Osmanabad openings 2023

The selection process for this recruitment will involve interviews/written examinations. Candidates are required to be present for the interviews/written examinations at their own expense. Candidates must attend the interviews with all the necessary original documents. No form of travel allowance or daily allowance will be provided to candidates appearing for the written examination or interview.

For more information, please refer to the provided PDF advertisement.

NHM Osmanabad Openings 2023

NHM Osmanabad, which stands for National Health Mission, Osmanabad, is initiating a recruitment drive for the position of “Peer Educator” to fill multiple vacant positions. The organization is seeking applications from individuals who are interested and meet the eligibility criteria. Prospective candidates are advised to submit their applications before the specified deadline, which is the 25th of June 2023. To obtain comprehensive information regarding the job opportunity, interested applicants are encouraged to visit the official website of NHM Osmanabad.
This recruitment presents a valuable opportunity for eligible individuals to contribute to the mission of NHM Osmanabad and make a positive impact in the field of health education. The organization is committed to selecting deserving candidates through a systematic selection process, ensuring fairness and transparency. Candidates are advised to carefully review the eligibility requirements and guidelines provided on the official website before submitting their applications. NHM Osmanabad is dedicated to promoting a healthy and knowledgeable society by empowering peer educators to disseminate essential health-related information and create awareness among the community.

NHM DETAILS 2023

Job Title: Peer Educator

Number of Vacancies: 01

Educational Qualifications: The educational qualifications required for the position will be as per the job requirements. (Please refer to the original advertisement for detailed information.)

Job Location: Osmanabad

Age Limit:

Minimum: 18 years

Maximum for General Category: 38 years

Maximum for Reserved Category: 43 years

Application Fee:

General Category: Rs. 150/-

Reserved Category: Rs. 100/-

Application Mode: Offline

Address for Application Submission: National Health Mission Office, Room No. 218, Second Floor, District Council, Osmanabad

Last Date for Application: 25th June 2023

Selection Process: Interview/Written Examination

Official Website: osmanabad.gov.in

Important Links For NHM Osmanabad Application 2023 | Recruitment 2023

PDF DOWNLOAD

OFFICIAL WEBSITE