SCEA Pune Openings 2023

SCEA Pune Openings 2023: उपस्थित: राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (SCEA) अंतर्गत “उप सहकारी निवडणूकआयुक्त, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्चश्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी” पदांच्या एकूण 07 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणार्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन/ ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2023 आहे.

SCEA Pune Openings 2023

उपस्थित: या पदांच्या एकूण 07 रिक्त जागांसाठी, ज्यांनी “उप सहकारी निवडणूकआयुक्त, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्चश्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी” ह्या पदांसाठी पात्र आहे, त्यांनी सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळ मजला, पुणे ४११००१ या पत्त्याकडे ऑफलाईन किंवा ई-मेल (sceapune@gmail.com) पद्धतीने अर्ज सादर करावेत. अर्ज करण्याची सुरुवातीची तारीख 01 जून 2023 आहे आणि शेवटीची तारीख 30 जून 2023 आहे. संबंधित माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट scea.maharashtra.gov.in वर जाऊन तपशील बघावी.

Sahakar Ayukta Pune Vacancy Details

– पदाचे नाव: उप सहकारी निवडणूकआयुक्त, सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त, उच्चश्रेणी लघुलेखक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी

– पद संख्या: 07 जागा

– शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)

– नोकरी ठिकाण: पुणे

– वयोमर्यादा: शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले मात्र वयाची 65 वर्ष पुर्ण न झालेले अधिकारी/कर्मचारी करार पध्दतीने नियुक्ती करण्यास पात्र आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्ती या वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंतच कार्यरत राहू शकते.

– अर्ज पद्धती: ऑफलाईन/ऑनलाईन (ई-मेल)

– अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: सदस्य सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जुनी मध्यवर्ती इमारत, तळमजला, पुणे ४११००१

– ई-मेल पत्ता: sceapune@gmail.com

– अर्ज सुरू होण्याची तारीख: 01 जून 2023

– अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 30 जून 2023

SCEA Pune Openings

पदाचे नावपद संख्या
उप सहकारी निवडणूक आयुक्त01 पद
सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त02 पदे
उच्चश्रेणी लघुलेखक01 पद
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी02 पदे
सांख्यिकी अधिकारी01 पद

SCEA Pune Vacancy 2023 Details

Educational Qualification Required for SCEA Pune Openings

पदाचे नावशैक्षणिक पात्रता
उप सहकारी निवडणूकआयुक्त१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल. २. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील. ३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.
सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त१. विवक्षित कामासाठी लागणारी विशेष अर्हता अथवा संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव ही पुर्व अट असेल. २. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी शारीरिक, मानसिक वा आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. तसेच प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता असावी व तसा किमान एम.बी.बी.एस. दर्जाचे डॉक्टरचा दाखला किंवा शासकीय वैदयकीय अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील. ३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशीची कारवाई चालु किंवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. तसे अंतिम कार्यालयाचे प्रमाणपत्र / पत्र आवश्यक राहील.

How to Apply for SCEA Pune Openings 2023

– अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 30 जून 2023

– अर्जदारांनी अर्जात खालील विवरणे ठळक आणि अचूकपणे नमुद करावीत:

  – जन्मतारीख

  – सेवानिवृत्तीची तारीख

  – सेवानिवृत्तीचे वेतन प्रदान आदेशाची पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ची सत्यप्रत

  – पत्रव्यवहाराचा पत्ता

  – दूरध्वनी / मोबाइल फोन आणि ई-मेल आयडी

– अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र ठरेल.

– आवश्यक कागदपत्राची प्रत अर्जासोबत जोडवावी.

– देय तारीखेनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही.

– अधिक माहितीसाठी sahakarayukta.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील PDF जाहिरात वाचावी.

SCEA Pune Openings 2023

The State Cooperative Election Authority has announced a recruitment notification to fill several vacant positions. Eligible and interested candidates can apply before the specified deadline. Here are the details:

The Commissioner for Cooperation and Registrar, Cooperative Societies in Pune is hiring candidates for various positions such as Deputy Joint Election Commissioner, Assistant Joint Election Commissioner, High-Grade Stenographer, Assistant Administrative Officer, and Statistical Officer. There are a total of 7 vacancies available for these posts. The recruitment will take place in Pune. Candidates can apply either offline or online (via email) for the SCEA Pune Recruitment 2023. Applicants should submit their applications to the provided address or email before the deadline, which is June 30th, 2023.

Sahakar Ayukta Pune Vacancy Details

Name of the Posts:

– Deputy Joint Election Commissioner

– Assistant Joint Election Commissioner

– High-Grade Stenographer

– Assistant Administrative Officer

– Statistical Officer

Number of Vacancies: 07

Educational Qualification: The required educational qualifications vary according to the specific posts. (Please refer to the original notification for detailed information.)

Job Location: Pune

Age Limit: The maximum age limit for candidates applying from the government service, who have not reached the age of 65 years, will be considered eligible. Individuals appointed through contractual methods can continue working until the age of 65.

Application Method: Offline/Online (via email)

Postal Address for Sending Applications: Member Secretary, State Cooperative Election Authority, Maharashtra State, Pune, Junee Madhyavarti Imarat, Tal Majala, Pune – 411001

Email Address for Sending Applications: sceapune@gmail.com

Start Date of Application Submission: June 1, 2023

Last Date of Application Submission: June 30, 2023

Official Website: scea.maharashtra.gov.in

SCEA Pune Openings 2023

Post NameNumber of Vacancies
Deputy Joint Election Commissioner01
Assistant Joint Election Commissioner02
High-Grade Stenographer01
Assistant Administrative Officer02
Statistical Officer01

How to Apply for SCEA Jobs

– Last date to submit the application: June 30, 2023.

– Applicants must accurately and correctly provide the following details in the application:

  – Date of Birth

  – Date of Retirement

  – True copy of the Pension Payment Order (PPO) for the retirement benefits

  – Correspondence Address

  – Telephone/Mobile number and Email ID

– Incomplete information in the application will lead to its rejection.

– Attach necessary documents along with the application.

– Applications received after the due date will not be accepted.

– For more information, please refer to the PDF advertisement on sahakarayukta.maharashtra.gov.in.

Official Website


Download PDF & Application form

Leave a comment