BMC hiring 2023

BMC hiring 2023

BMC hiring 2023: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महानगरपालिका मुख्य लेखा परीक्षक, महानगरपालिका चिटणीस आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या अधिकाराखालील सर्व खात्यांतील इच्छुक आणि प्रस्तुत परिपत्रकातील अनुक्रमांक 3 वर ‘कार्यकारी सहाय्यक’ (पूर्वीचे पदनाव ‘लिपिक’) या पदाची विहित योग्यता असलेल्या खासगी निवडक व पदांच्या कर्मचारीला ‘कार्यकारी सहाय्यक’ (पूर्वीचे पदनाव: लिपिक) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आहेत. त्यांना ज्या कर्मचाऱ्याच्या वेतन वर्ग … Read more