IGGMC Nagpur Recruitment 2023

IGGMC Nagpur Recruitment 2023

IGGMC Nagpur Recruitment 2023: इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर यांत्रीकीत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, इंदोरा, नागपूर येथे खालील विषयांतील “वैद्यकीय अधिकारी” या पदांची रिक्त पदे कंपनीकच्या आरक्षणांच्या माध्यमातून भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येतात. या विषयांतील रिक्त पदांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये पर्यंत किंवा बदलीने नियमित उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत किंवा अपुढच्या दिनांकापासून संबंधित … Read more