Krushi Vibhag Openings 2023

Krushi Vibhag Openings 2023

Krushi Vibhag Openings 2023 :मुंबई महानगरपालिकेच्या किटकनाशक विभागाच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ क्षेत्रकार्यकर्ता, कीटक संकलक, प्रतिवेदन वाहक यांच्या रिक्त असलेल्या १२१ पदांची पदोन्नती तात्काळ भरण्यात येणार आहे, याबद्दल म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेकडून काही विलंब आले आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्यांना आर्थिक व सामाजिक क्षती होणारी आहे. या विषयावर म्हणून दि.म्युनिसिपल युनियनने पावसाळाच्या सुरु होण्यापूर्वी त्वरीत पद भरण्याचे मागणे … Read more