MFDC Mumbai Openings 2023

Maharashtra Talathi jobs 2023

MFDC Mumbai Openings 2023: महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ मुंबई अंतर्गत खेड तालुक्यातील चासकमान जलाशयात “जलाशय पर्यवेक्षक / जलाशय सहाय्यक” पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून विविध रिक्त पदे भरण्याच्या अर्जांची मागणी केली जाते. अर्जांची प्रक्रिया ऑनलाइनपैकी केली जावी. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 23 जून 2023 आहे. MFDC Mumbai Openings 2023 महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाने खेड तालुक्यातील जलाशय पर्यवेक्षक/जलाशय … Read more