NMMC Openings 2023

NMMC Openings 2023

NMMC Openings 2023: मुंबईतील नवी मुंबई महानगरपालिकेत दर्जाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 15 रिक्त जागांच्या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी हजर राहावे असा निर्धारण केला आहे. हे पदानुसार पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येकरीता मुलाखतींची आयोजने केली गेली आहे. ह्या मुलाखतीची तारीख 21 जून 2023 आहे. NMMC Openings 2023 नवी मुंबई महानगरपालिकेत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण 15 रिक्त जागा भरण्याच्या … Read more