WCD Pune Recruitment 2023

WCD Pune Recruitment 2023

WCD Pune Recruitment 2023:  महिला आणि बाल विकास विभाग, पुणे, राज्यात बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ ची प्राथमिकता करण्यात आलेली आहे. ती अधिनियमाच्या कलम ५४ अनुसार नोंदणीकृत आणि मान्यता प्राप्त संस्थांची तपासणीसाठी राज्यस्तरीय तपासणी समिती गठित करण्यात आलेली आहे. आधिकारिक समितीवर बाल संरक्षण तज्ञ, स्वयंसेवी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि नोंदणीकृत सामाजिक कार्यकर्ता अशा … Read more